Szkoła Podstawowa w Radkowicach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Witamy na stronie SP w Radkwicach

    

Wyprawka szkolna

Informujemy, że wypłata środków w programie "Wyprawka szkolna" nastąpi od dnia 27 października 2014r. w kasie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.

Pasowanie na Ucznia

      

Podziękowania

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska składają serdeczne podziękowania dla p. Krzysztofa Kamińskiego za ufundowanie kompletów paletek oraz piłeczek do tenisa stołowego.

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem

Dnia 09.10.2014r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczniów z Ciekawym Człowikiem. Do naszej szkoły przyjedzie ojciec franciszkanin. który poruszy tematy związane ze świętym Franciszkiem i nie tylko. Spotkaniu towarzyszyć będą zabawy, gra na gitarze. Zapraszamy również w tym dniu Rodziców chętnych do uczestniczenia w tym spotkaniu.

Wycieczka

Informujemy, że planowana jest wycieczka do Kopalni Soli w Bochni na pobyt nocny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Dyrektor.
 

Dla Rodziców uczniów klasy VI i V
Sprawdzian w roku szkolnym 2014/2015

Podstawowe informacje

  • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

 

  • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Akcja Pierwszaki

Dnia 13.10.2014r. o godz. 11.00 w Galerii Korona w Kielcach odbędzie się spotkanie dla Pierwszaków w ramach akcji "Pierwszaki 2014/2015 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły". Głównym celem całego przedsięwzięcia jest przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia.

Informacja

INFORMUJEMY, IŻ DNIA 23.09.2014R. O GODZINIE 12.00 ODBĘDZIE SIĘ TEATRZYK  KUKIEŁKOWY DLA DZIECI.

PO WYSTĘPIE BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZDJĘCIA .

Samorząd Uczniowski

Dnia 11 września 2014r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Skład:

Przewodnicząca: Klaudia Król - klasa VI,

Zastępca: Kinga Kamińska - klasa VI,

Sekretarz: Hubert ANiołek - kalsa V.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Anna Gawior.

Przypominamy również, że Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Monika Rapta.

photo

Środa 22.10.2014

Ilość odwiedzin: 66363