Szkoła Podstawowa w Radkowicach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Informacja

Harmonogram wydarzeń oraz zebrań z Rodzicami znajdują się w zakładce Kalendarium.

Wycieczka

Informujemy, że planowana jest wycieczka do Kopalni Soli w Bochni na pobyt nocny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Dyrektor.
 

Dla Rodziców uczniów klasy VI i V
Sprawdzian w roku szkolnym 2014/2015

Podstawowe informacje

  • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

 

  • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Akcja Pierwszaki

Dnia 13.10.2014r. o godz. 11.00 w Galerii Korona w Kielcach odbędzie się spotkanie dla Pierwszaków w ramach akcji "Pierwszaki 2014/2015 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły". Głównym celem całego przedsięwzięcia jest przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia.

Informacja

INFORMUJEMY, IŻ DNIA 23.09.2014R. O GODZINIE 12.00 ODBĘDZIE SIĘ TEATRZYK  KUKIEŁKOWY DLA DZIECI.

PO WYSTĘPIE BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZDJĘCIA .

Samorząd Uczniowski

Dnia 11 września 2014r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Skład:

Przewodnicząca: Klaudia Król - klasa VI,

Zastępca: Kinga Kamińska - klasa VI,

Sekretarz: Hubert ANiołek - kalsa V.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Anna Gawior.

Przypominamy również, że Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Monika Rapta.

Uwaga Rodzice

Prosimy o składanie wniosków o wyprawkę szkolną do dnia 17 września 2014r.

Informacja ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach:

22 września – to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o liczbie uczniów objętych programem. W związku z tym kończy się możliwość składania wniosków przez rodziców w szkole. Do którego dnia można złożyć wniosek, ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dlatego należy sprawdzić ostateczną datę w szkole. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych oraz w szkołach. Szczegółowe informacje o programie można przeczytać na stronach internetowych urzędów gmin lub miast.

Uwaga Rodzice

Na zebraniu w dniu 10.09.2014r. ustalono kwotę dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia w PZU od NNW na rok szkolny 2014/2015 w wysokości 42 zł od ucznia. Suma ubezpieczenia wynosi 11 000 zł. Ewentualne wpłaty prosimy uiszczać do wychowawców klas do dnia 25 września 2014r.

 

Na zebraniu w dniu 10.09.2014r. Rodzice wybrali Radę Rodziców w składzie:

Przewodniczący:p. Marzena Korban

Zastępca: p. Anita Szewczyk

Sekretarz: p. Kamila Kamińska

Skarbnik: p. Bernadeta Jedynak

Dla Rodziców uczniów klasy I

W związku z wieloma pytaniami, a także sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy:

photo

Środa 01.10.2014

Ilość odwiedzin: 64582