Szkoła Podstawowa w Radkowicach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Witamy na stronie SP w Radkwicach

    

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Więcej informacji na stronie:

Dzień Życzliwości

Dnia 21 listopada 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który wejdzie do kalendarza stałych imprez. To święto pełne uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

Dzieciństwo bez próchnicy

Informujmey, że uczniowie z Oddziału Przedszkolnego naszej placówki zostali zgłoszeni do projektu "Dzieciństwo bez próchnicy". Partnerem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Centrum Biologii Medycznej Biuro Projektu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawcę na zebraniu w dniu 27 listopada.

Sprawdzian z Nową Erą

    

Informujemy, że dnia 26 listopada 2014r (środa) odbędzie się Próbny Sprawdzian z Nową Erą klasy VI według nowych zasad. Obowiązuje plan zajęć na ten dzień.

Zebranie z Rodzicami

Informujemy, że dnia 27 listopada 2014r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami (półwywiadówka). Ze względu na wagę omawianych zagadnień prosimy o przybycie. O godz. 15.00 spotkanie z P. Higienistką o godz. 15.30 warsztaty z Pracownikiem PPP z Piekoszowa oraz ew. konsultacje logopedyczne. Następnie półwywiadówka z wychowawcami poszczególnych klas.

Serdecznie zapraszamy

Wróżby Andrzejkowe odbędą się 26 listopada (środa) 2014r. Przyprowadzamy dzieci o godz. 14.30, odbieramy o godz. 17.00. Prosimy o zapewnienie bezpiecznej drogi dzieciom.

Klasa V

Przypominamy, że w piątek tj. 21 listopada klasa V zaczyna zajęcia o godz. 8.00

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

— Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać – piszą we wspólnym liście, przesłanym dzisiaj do wszystkich szkół, szefowa MEN i Rzecznik Praw Dziecka.

Konkurs dla klas V-VI

Regulamin konkursu „Łamigłówki dla każdej główki”

 

 

Cele:

  • Rozpowszechnianie kreatywnego spędzania czasu wolnego,

  • Zachęcanie uczniów do rozwiązywania różnorodnych łamigłówek logicznych,

photo

Piątek 28.11.2014

Ilość odwiedzin: 71481