Szkoła Podstawowa w Radkowicach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Zebranie z Rodzicami

Informujemy, że dnia 10 września 2014r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami.

Posiłki w szkołach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego 2014/2015 można ubiegać się w naszej instytucji o bezpłatne posiłki w szkołach.

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł  netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o taką formę wsparcia.

Wyprawka szkolna

O G Ł O S Z E N I E – WYPRAWKA SZKOLNA

1. W związku z Rządowym programem udzielania pomocy uczniom w 2014r. Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że rodzice uczniów, których:

Uwaga Rodzice uczniów klasy I

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom klasy I w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Radkowicach.

 

 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej stają się własnością organu prowadzącego szkołę z dniem ich przekazania do szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu lub kosztów zakupu podręczników.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez  ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników ( materiałów edukacyjnych).
 7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 8. Pierwsza część podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą z wychowawcą – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
 9. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 10. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania/oddania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 11. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

Podstawa prawna:

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Radkowicach odbędzie się 1 września 2014r.  o godz. 9.45. Msza święta odbędzie się o godz. 9.00. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

Wyprawka

Wyprawka dla 5-6 latka na rok szkolny 2014/2015

 

Teczka tekturowa formatu A4 zamykana na gumkę,

Bloki rysunkowe: 2 duże (biały i kolorowy)

Bloki techniczne: 1 biały i 1 kolorowy,          

Wyprawka

Wyprawka dla 3-4 latka na rok szkolny 2014/2015

 

Teczka tekturowa formatu A4 zamykana na gumkę,

Bloki rysunkowe: 2 małe i 1 duży,

Bloki techniczne: 1 biały i 1 kolorowy,          

Przypominamy, że obóz adaptacyjny dla dzieci z Punktu Przedszkolnego odbędzie się od dnia 25.08.2014r. do 29.08.2014r. w godzinach 9.00-12.00.Serdecznie zapraszamy.

Podziękowania

Dyrektor SP w Radkowicach, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska składają serdeczne podziękowania za współpracę w roku szkolnym 2013/2014j dla Zarządu SWRWR,  Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny pana Roberta Jaworskiego,  wiceburmistrza pana Mariusza Nowaka, sekretarza pana Pawła Broli, pani Ewy Dąbrowskiej inspektora ds. oświaty, pana Czesława Zaborskiego - trenera zapasów Znicz Podzamcze, pani Iwony Golmento z SZOZ w Chęcinach,pani Beaty Osmólskiej-Kalety Dyrektora PPP w Piekoszowie,   dla Komisariatu Policji w Chęcinach, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Kielcach, pani Moniki Piotrowskiej z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pani Ewy Znojek z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano", Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

photo

Poniedziałek 01.09.2014

Ilość odwiedzin: 62054